Privacy Beleid

PSYCHOLOOGURSULA.COM, GEVESTIGD AAN PIETER CZN HOOFTLAAN 131 5611 NZ EINDHOVEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

 

CONTACTGEGEVENS:

HTTPS://WWW.PSYCHOLOOGURSULA.COM

PIETER CZN HOOFTLAAN 131
5611 NZ EINDHOVEN
NEDERLAND

+31627013956

URSULA BANKEN IS DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING VAN PSYCHOLOOGURSULA.COM. ZIJ IS TE BEREIKEN VIA INFO@PSYCHOLOOGURSULA.COM

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

PSYCHOLOOGURSULA.COM VERWERKT JE PERSOONSGEGEVENS DOORDAT JE GEBRUIKT MAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT JE DEZE GEGEVENS ZELF AAN ONS VERSTREKT. HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

  • VOOR- EN ACHTERNAAM
  • GESLACHT
  • E-MAILADRES
  • BANKREKENINGNUMMER

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ONZE WEBSITE EN/OF DIENST HEEFT NIET DE INTENTIE GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 16 JAAR. TENZIJ ZE TOESTEMMING HEBBEN VAN OUDERS OF VOOGD. WE KUNNEN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER OUDER DAN 16 IS. WE RADEN OUDERS DAN OOK AAN BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE ONLINE ACITVITEITEN VAN HUN KINDEREN, OM ZO TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS OVER KINDEREN VERZAMELD KUNNEN WORDEN ZONDER OUDERLIJKE TOESTEMMING. ALS JE ER VAN OVERTUIGD BENT DAT WIJ ZONDER DIE TOESTEMMING PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE, NEEM DAN CONTACT OP VIA INFO@PSYCHOLOOGURSULA.COM DAN VERWIJDEREN WIJ DEZE INFORMATIE.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS.

PSYCHOLOOGURSULA.COM VERWERKT JOUW PERSOONGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

  • HET AFHANDELEN VAN JOUW BETALING
  • JE TE KUNNEN BELLEN OF E-MAILEN INDIEN DIT NODIG IS OM ONZE DIENSTVERLENING UIT TE KUNNEN VOEREN
  • JE DE MOGELIJKHEID AAN TE BIEDEN EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN
  • COM ANALYSEERT JOUW GEDRAG OP DE WEBSITE OM DAARMEE DE WEBSITE TE VERBETEREN EN HET AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN AF TE STEMMEN OP JOUW VOORKEUREN.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

PSYCHOLOOGURSULA.COM BEWAART JE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER DAN STRIKT NODIG IS OM DE DOELEN TE REALISEREN WAARVOOR DE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD.

PSYCHOLOOGURSULA VERSTUURT REGELMATIG MAILINGEN MET WAARDEVOLLE CONTENT EN INFORMATIE OVER PRODUCTEN, AANBIEDINGEN, EN GRATIS TRAININGEN. U ONTVANGT DEZE ALS U ZICH HEEFT INGESCHREVEN VOOR DE MAILING, HEEFT MEE GEDAAN AAN EEN TRAINING OF ALS U EEN PRODUCT DAN WEL DIENST BIJ ONS HEEFT AFGENOMEN. INDIEN U DEZE NIET MEER WENST TE ONTVANGEN, KUNT U SIMPELWEG OP AFMELDEN KLIKKEN ONDERAAN DE EMAIL OF CONTAT OPNEMEN VIA INFO@PYSCHOLOOGURSULA.COM.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

PSYCHOLOOGURSULA.COM VERSTREKT UITSLUITEND AAN DERDEN EN ALLEEN ALS DIT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

PSYCHOLOOGURSULA.COM GEBRUIKT ALLEEN TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES. EN ANALYTISCHE COOKIES DIE GEEN INBREUK MAKEN OP JOUW PRIVACY. EEN COOKIE IS EEN KLEIN TEKSTBESTAND DAT BIJ HET EERSTE BEZOEK AAN DEZE WEBSITE WORDT OPGESLAGEN OP JOUW COMPUTER, TABLET OF SMARTPHONE. DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN ZIJN NOODZAKELIJK VOOR DE TECHNISCHE WERKING VAN DE WEBSITE EN JOUW GEBRUIKSGEMAK. ZE ZORGEN ERVOOR DAT DE WEBSITE NAAR BEHOREN WERKT EN ONTHOUDEN BIJVOORBEELD JOUW VOORKEURSINSTELLINGEN. OOK KUNNEN WIJ HIERMEE ONZE WEBSITE OPTIMALISEREN. JE KUNT JE AFMELDEN VOOR COOKIES DOOR JE INTERNETBROWSER ZO IN TE STELLEN DAT DEZE EEN COOKIES MEER OPSLAAT. DAARNAAST KUN JE OOK ALLE INFORMATIE DIE EERDER IS OPGESLAGEN VIA DE INSTELLINGEN VAN JE BROWSER VERWIJDEREN.

 

GEGEVENS INZIEN,AANPASSEN OF VERWIJDEREN

JE HEBT HET RECHT OM JE PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. DIT KUN JE ZELF DOEN VIA DE PERSOONLIJKE INSTELLINGEN VAN JOUW ACCOUNT. DAARNAAST HEB JE HET RECHT OM JE EVENTUELE TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING IN TE TREKKEN OF BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS DOOR ONS BEDRIJF EN HEB JE RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID. DAT BETEKENT DAT JE BIJ ONS EEN VERZOEK KAN INDIENEN OM DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN JOU BESCHIKKEN IN EEN COMPUTERBESTAND NAAR JOU OF EEN ANDER, DOOR JOU GENOEMDE ORGANISATIE, TE STUREN.WIL JE GEBRUIK MAKEN VAN JE RECHT OP BEZWAAR EN/OF RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID OF HEB JE ANDERE VRAGEN/OPMERKINGEN OVER DE GEGEVENSVERWERKING, STUUR DAN EEN GESPECIFICEERD VERZOEK NAAR INFO@PSYCHOLOOGURSULA.COM. OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT HET VERZOEK TOT INZAGE DOOR JOU IS GEDAAN, VRAGEN WIJ JOU EEN KOPIE VAN JE IDENTITEITSBEWIJS BIJ HET VERZOEK MEE TE STUREN. PSYCHOLOOGURSULA ZAL ZO SNEL MOGELIJK, MAAR IN IEDER GEVAL BINNEN VIER WEKEN, OP JOUW VERZOEK REAGEREN.

 

LAATST BIJGEWERKT: 19 APRIL 2021