Disclaimer

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID SAMENGESTELD. HELAAS KUNNEN FOUTEN NIET ALTIJD WORDEN VOORKOMEN. HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP PSYCHOLOOGURSULA.COM GESCHIEDT DAN OOK VOOR VOLLEDIGE RISICO VAN DE GEBRUIKER.

PSYCHOLOOGURSULA.COM/URSULA BANKEN AANVAARDT GEEN ENKELE VERANWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK OF ONVOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE AANGEBODEN OP PSYCHOLOOGURSULA.COM OP WELKE MANIER DAN OOK.

DE WEBSITE KAN OOK LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN BEVATTEN, WELKE UITSLUITEND VOOR HET GEMAK VAN DE GEBRUIKER WORDEN VERSTREKT, ZONDER ENIGE ZEGGENSCHAP OF CONTROLE OVER DE INHOUD VAN DESBETREFFENDE WEBSITES. PSYCHOLOOGURSULA.COM IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DE DAAROP AANGEBODEN INFORMATIE, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

ALLE WEBSITE TEKSTEN, BLOGS, EN ARTIKELEN VALLEN ONDER DE CREATIVE COMMONS LICENTIE; DIT BETEKENT DAT HET VERSPEIDT MAG WORDEN, MAAR DAN WEL ONDER WERMELDING VAN MIJN NAAM URSULA BANKEN EN EEN WERKENDE LINK NAAR WWW.PSYCHOLOOGURSULA.COM. HET MATERIAAL MAG NIET BEWERKT, VERKOCHT OF GEBRUIKT WORDEN ALS EIGEN MATERIAAL. TRAININGSMATERIAAL MAG NIET GEKOPIEEERD OF VERSPREID WORDEN. HET MATERIAAL IS ALLEEN VOOR DE KLANT DIE HET GEKOCHT HEEFT. BEELDMATERIAAL DAT ONDERDEEL IS VAN EEN TRAINING, ZOALS FOTO’S EN VIDEO’S MOGEN NIET GEBRUIKT EN/OF VERSPREID WORDEN.

 

LAATST BIJGEWERKT: 19 APRIL 2021